Внасянето на растителност в интериора допринася за уютна и по-здравословна среда.

Растенията доказано пречистват въздуха от формалдехидни съединеня, които неминуемо присъстват в затворените вътрешни пространства. Те се отделят от мебелите, заради химическата обработка и лепилата, от почистващите препарати, дезинфектанти и пр.

Климатизацията често пъти води до прекомерно изсушаване на въздуха, което може да се компенсира от приложено интериорно озеленяване.

Вертикалната градина е подходящ вариант за модерен и изчистен интериор, както и за помещения с ограничена площ за полагане на конвенционално озеленяване.

Благодарим на Balance line Studio за доверието!